• You Can Add

    מקווה הניה רבקה בונים מקווה טהרה לנשים בקריית טבעון לעילוי נשמת מרת הניה רבקה רסקין ע"ה - בואו להיות שותפים ולקחת חלק בפרוייקט הקדוש!

אז מי אנחנו?

אנחנו כאן על מנת להעניק לקהילה, לתת באהבה ומכל הלב - בשיר ובמזמור.